اجرای طرح ملی غربالگری سلامت ایرانیان در بیمارستان چشم بینا

تعیین وضعیت بزرگسالان ایرانی از لحاظ فشارخون، وزن، قد، شاخص توده بدنی و نسبت اندازه (WHR) از اهداف این طرح بود که خدمات مربوط به آن، به طور رایگان در اختیار مراجعین قرار گرفت.