راهنمای مراجعین بیمه ها


لیست سازمان های بیمه طرف قرارداد

ردیف نام بیمه نوع بیمه مدت قرارداد افراد تحت پوشش نحوه معرفی بیمار آدرس سازمان مربوطه
اصلی تکمیلی شروع پابان
1 خدمات درمانی(سلامت) 97/01/17 98/01/17 به استثناء دارندگان بیمه همگانی و اتباع خارجی ارائه دفترچه احمدآباد-نبش ابوذر 8
2 نیروهای مسلح 97/09/01 98/09/01 نیروهای مسلح ارائه دفترچه خیابان ابن سینا، مقابل حسینیه نصرت
3 بیمه نوین 97/08/01 98/05/16 بانک ملی معرفی نامه از شرکت احمدآباد، تقاطع بهشت و رضا،رضا 17 پ 74
4 سازمان جهاد کشاورزی 97/07/20 97/07/20 پرسنل جهاد کشاورزی معرفی نامه از مجتمع شهید شوریده بلوار فردوسی، حد فاصل جانباز و فردوسی 14
5 کار آفرین 97/08/20 98/08/20 شرکتهای تابعه وزارت نیرو معرفی نامه از شرکت بلوار فردوسی،روبروی آپارتمانهای مرتفع شماره 46
6 بانک ملی 97/09/01 98/09/01 سرپایی بانک ملی ارائه دفترچه ممهور به مهر بانک یا معرفی نامه رسمی بلوار سجاد، چهارراه بزرگمهر
7 کمیته امداد 97/09/01 98/09/01 کمیته امداد فرم ارجاع و کارت کمیته امداد خیابان مدرس، جنب بنیاد شهید
8 کمک رسان sos 97/09/20 98/03/31 سرمد- تجارت- دی- حکمت- سامان- پاسارگاد- حافط- بانک صادرات- بیمه ملت معرفی نامه از شرکت بلوار جانباز، مجتمع تاژ، بلوک c،طبقه 11 واحد یک