گردشگری سلامت واحد بیماران بین الملل


واحد بیماران بین الملل (IPD)

یکی از دپارتمان های اداری بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا واحد روابط بین الملل می باشد. این واحد به منظور خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی بیماران خارجی و رفاه حال آنان شکل گرفته است
علت مراجعه ی گردشگر سلامت به بیمارستان چشم بینا را میتوان به کیفیت بالای خدمات پزشکی، هزینه ی پایین درمانی، حضور همزمان تجهیزات نوین و به‌روز چشم پزشکی در سطح جهانی و نیروی انسانی متخصص و توانمند دارای تجربه کاری و سطح علمی بالا و آگاه به دانش روز جهان عنوان کرد
واحد بیماران بین الملل بیمارستان چشم بینا تمامی امور مربوط به درمان بیماران خارجی را از قبل ورود آنها به کشور تا زمان ترخیص آنان از بیمارستان اداره و تسهیل می نماید.
تیم IPD بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا از کارشناس بیماران بین الملل،مترجمان انگلیسی و عرب زبان،پزشکان و پرستاران مربوط تشکیل شده است.
بیمار خارجی از طریق مراجعه ی مستقیم به بیمارستان ، اینترنتی/تلفنی، معرفی پزشک، و یا شرکت های تسهیلگر میتواند در بیمارستان چشم بینا پذیرش شود.