ماموریت (رسالت) Mission:

با اتکال به خداوند متعال بیمارستان بینا واقع در شهر مشهد با بهره گیری از کادر تخصصی توانمند و مجرب، تجهیزات مدرن و به روز پزشکی و فن آوری نوین خود می کوشد همگام با سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات چشم پزشکی را با بهترین کیفیت و ایمنی با شرایطی مناسب به مردم ایران و منطقه ارائه نماید.

چشم انداز Vision

بیمارستان تخصص چشم بینا در نظر دارد در افق زمانی 5 ساله گواهینامه درجه یک عالی اعتبار بخشی را کسب نماید.